JOGI FELTÉTELEK


Fent nevezett (a továbbiakban: Felhasználó) ezennel a Polgári törvénykönyv (Ptk.), valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Avtv.) vonatkozásában a következő nyilatkozatot teszem:
Felhasználóként a regisztrációval automatikusan elfogadom a jelen nyilatkozat tartalmát, az abban foglalt feltételeket.


Felhasználóként köteles vagyok hiteles adatokat megadni a regisztrációs folyamat során, és ezeket aktualizálni, amennyiben bármely adat tekintetében változás következik be. Amennyiben hamis vagy hiányos adatokat adtam meg, a MEDIA TODAY KFT. (továbbiakban: MEDIA TODAY KFT.) a regisztrációt minden értesítés nélkül törölheti. A regisztrációval elismerem, hogy adatszolgáltatásom önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapul, valamint hozzájárulok a MEDIA TODAY KFT. és általa meghatározott harmadik személy adatkezeléséhez. MEDIA TODAY KFT. adatkezelésére egyebekben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvény (Avtv.) rendelkezései vonatkoznak.


Kijelentem, hogy az Avtv. rendelkezéseiről, az abból származó jogaimról és kötelezettségeimről, jogorvoslati lehetőségeimről, adataim kezelésével kapcsolatos valamennyi tényről, az adatkezelésre jogosultakról megfelelő tájékoztatással rendelkezem, azokat megértettem, valamint kijelentem, hogy adatszolgáltatásom önkéntes, mely a SUPER TALENT TEHETSÉG PROGRAMBA való jelentkezéshez szükséges.


Kijelentem, hogy a regisztráció által hozzájárulok ahhoz, hogy a MEDIA TODAY KFT. hírleveleket, promóciós e-mail-eket küldjön az általam megadott elérhetőségre.


Tudomással bírok arra vonatkozóan, hogy tájékoztatást kérhetek személyes adataim kezeléséről, azokba bármikor betekinthetek. A tájékoztatást MEDIA TODAY KFT. köteles a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban ingyenesen megadni. A tájékoztatását MEDIA TODAY KFT. csak akkor tagadhatja meg, ha azt az állam külső és belső biztonságára, a honvédelemre, a nemzetbiztonságra vagy a bűnmegelőzésre és bűnüldözésre vonatkozó törvények korlátozzák.


Elfogadom, hogy az MEDIA TODAY KFT. bármikor változtathat a jelen nyilatkozaton, a változásról pedig értesítés küld e-mail-en, vagy feltünteti a változást a www.supertalent.hu honlapon.


Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat tartalmának meg nem ismerése nem mentesít a betartásra vonatkozó kötelezettség alól.

 


Videók

+36 20 408 4888 info@supertalent.hu

 


 

Copyright © 2013 SuperTalent, Minden jog fenntartva